ZEEBRUGGE

STATUS / haalbaarheidsstudie

LIGGING / Zeebrugge Voorhaven

PROGRAMMA / stadsontwerp

OPPERVLAKTE / 6688 m2

DATUM / 2018

OPDRACHTGEVER / vertrouwelijk

Herstructurering van de buitenruimten van het museum SeaFront.