About

Het bureau Planomatic bestaat uit Lucien Kahane, stadsarchitect, en Jean-Philippe Annys, bouwkundig ingenieur. Het wordt versterkt door een team van vaste en freelance medewerkers: Bogdan Candea, master in architectuur en grafisch ontwerper, Victor Castadot, architect-intern, Jean-Yves Schoumacher, computergrafisch ontwerper, en anderen afhankelijk van het project.

Het kantoor heeft een uitgebreide ervaring in residentiële projecten (talrijke renovaties van privéwoningen, appartementsgebouwen en collectieve huisvesting, studentenhuisvesting,...) of niet-residentiële projecten (hotelprojecten, kantoren, scholen,...). Alle projecten worden gecoördineerd door Jean-Philippe Annys of Lucien Kahane. Dankzij hun professionele ervaring zijn zij in staat alle verschillende architecturale opdrachten en de daaruit voortvloeiende bouwplaatsen te beheren.

Daarnaast voert het bureau bredere opdrachten uit, voorafgaand aan de feitelijke bouw van projecten: stedenbouwkundige analyses, masterplannen, haalbaarheidsstudies, marktstudies, vastgoedonderzoek, enz.

Voor elke ontwerp- of bouwopdracht zoekt Planomatic naar oplossingen die het beste aansluiten bij de context en de vraag. Onze projecten krijgen vorm door een grondige lezing van de stedelijke, programmatische en budgettaire beperkingen, maar vooral door ze te overschrijden.