About

Planomatic Architecture hanteert een resoluut hedendaagse ontwerphouding, die duurzaamheid en haalbaarheid op de eerste plaats zet. Het is vanuit een doordachte lezing van de verschillende randvoorwaarden, stedenbouwkundig, programmatisch of budgettair, en vooral uit de confrontatie ervan, dat onze projecten vorm krijgen als een coherent en verfrissend antwoord op elke opdracht die ons toegekend wordt.

In 2007 opgericht door Lucien Kahane, architect-stedenbouwkundige en Jean-Philippe Annys, ingenieur-architect, bestaat het samenwerkingsplatform Planomatic Architecture vandaag uit een vast team met Bogdan Cândea, architect en grafisch vormgever, Jean-Yves Schoumacher, 3D-tekenaar, en Maureen Hansen, stagiaire, en losse medewerkers in functie van de opdrachten.

Planomatic Architecture buigt zich vanaf het begin op woningbouw. De Brusselse stedelijke context waarin we regelmatig actief zijn, maakt dat dit voor het merendeel renovaties en verbouwingen betreft van bestaande panden. Relatief snel worden ook andere types van opdrachten verkend, gaande van interieurinrichtingen tot masterplannen op schaal van de wijk. Na het winnen van een wedstrijd in 2011, krijgt het bureau de kans om meerdere schoolgebouwen te realiseren, de meeste in de periferie van grote steden.

Sinds deze verrijkende ervaring, is Planomatic Architecture blijven diversifiëren. Parallel aan de particuliere woningen, die ons dierbaar blijven, is de kwestie van de herbestemming van oude kantoorgebouwen centraal komen te staan. Verschillende van onze recente opdrachten voor de realisatie van meergezinswoningen of studentenhuisvesting, zetten deze tendens in de kijker. In een context waarin duurzaamheid en circulaire economie de vastgoed- en bouwsector herdefiniëren, is het hergebruik van bestaande gebouwen binnen onze dichtbebouwde steden, actueler dan ooit. Vertrekken van wat bestaat, vraagt om een open en fijnzinnige aanpak, die vaak tot verrassende resultaten leidt.

Het is in dit spanningsveld tussen kleine en grote schaal, tussen het bestaande en het nieuwe, tussen het individuele en het collectieve, tussen centrum en periferie, dat Planomatic Architecture graag werkzaam is.