IDEEA CONSULT

STATUS / wedstrijdvoorstel

LIGGING / Brussel

PROGRAMMA / kantoren

SOPPERVLAKTE / 1030 m2

DATUM / 2017

OPDRACHTGEVER / Idea Consult

Een van onze eerste interieurwedstrijden voor de kantoren van IDEA Consult.