SCHOOL BRAKEL

STATUS / built

LIGGING / Edegem

TYPE / lagere school

OPPERVLAKTE / 1434 m2

DATUM / 2018 - 2022

OPDRACHTGEVER / Scholen van morgen nv

De opdracht voor de oprichting van dit schoolgebouw past in het inhaalprogramma voor scholenbouw Scholen van Morgen. Op een bestaande schoolcampus in het centrum van Nederbrakel worden vier noodpaviljoenen uit 1947 vervangen door een nieuwbouwvolume. Het bouwprogramma, bestemd voor algemeen en technisch secundair onderwijs, omvat 10 klaslokalen, een opdeelbare multifunctionele ruimte, een laboruimte, de nodige ondersteunende ruimten,alsook een overdekte speelplaats.

De losstaande inplanting, het compacte gabarit, de interne organisatieen de materialisatie van denieuwbouw volgen uit een stedenbouwkundige en programmatische analyse. Bepalende elementen daarbij waren het behoud van de doorzichten vanuit de openbare ruimte naar de eigen parktuin met beschermde bomen en naar de open ruimte van het aangrenzende natuurdomein De Rijdtmeersenen de inbedding in eenomgevendweefsel van(school)gebouwenmet een grotere schaalkorrelen patrimoniale waarde. * De gekozen opzet maakt van denieuwbouw eenuithangbordvoor het KTA langsheen de hoofdstraat van de gemeentekern, dat zich evenwel op subtiele wijze inschrijft in zijn omgeving.

Dehoofdtoegang langsheen de Kasteelstraatwordt versterkt,watdeverbinding tussen de openbare ruimte en de verschillende delen van de campusen de organisatie van de site zelf ten goede komt.De dubbelhoge uitsnijding uit het bouwvolume,waarbeide inkommengelegen zijn, schrijft de school verder in het omliggende weefsel in en zorgt er mee voor dat de rol als uithangbord waar wordt gemaakt. Het is een uitnodigend gebaar dat de toegang naar gebouw en schoolsite leesbaar markeert.Op het terrein worden speelplaats en parktuin één aaneengesloten open ruimte.

Er is ervoor gekozen om de publiek toegankelijke ruimten op het gelijkvloers te situerenen alle klassen op de verdiepingen. Beidebovenlagen van het gebouw werkendaarbij als een duplex klassencluster met een vide, bereikbaar via een buitenpasserelle die via een brede trap op de speelplaats uitgeeft.Deze passerelle maakt deel uit van ééngroot bouwelementdat het gebouw omarmt en dienst doet alsfietsenstalling, vluchtterras en overdekte speelplaats.

  • Verscheidene van deze gebouwen die het straatbeeld in de Kasteelstraat mee bepalen, staan opgenomen in de inventaris waardevol erfgoed. Dit is met name het geval voor de voormalige kloostergebouwen, diverse van de schoolgebouwen en enkele herenhuizen.