SCHOOL BRUGGE

STATUS / built

LIGGING / Brugge

PROGRAMMA / technische school

OPPERVLAKTE / 2.396 m2

DATUM / 2011 - 2018

OPDRACHTGEVER / Scholen van morgen nv

FOTOGRAAF / Bogdan Cândea

De opdrachtvoor een nieuwbouw op de schoolcampus van het KTA te Brugge Sint-Michiels werd gewonnen via een wedstrijd in het kader van het inhaalprogramma voor scholenbouw Scholen van Morgen. De vraag bestond erin een uitermatefunctioneel gebouw te ontwerpen voor 4onderwijsafdelingen (carrosserie, decoratie, hout en bouw)die op heden gevestigd zijnop een campus in de Brugse binnenstad.

Het ontwerp is het resultaat van een samenspel van uitgangspunten:

  • een uitgekiende inplantingdie de nieuwbouw in zijn omgeving wortelt en er mee structuur aan geeft. Hierbij zijnvooral het aanwezige hoogstammig groen langsheen een overwelfde beek en de bestaande padenbepalendgeweest. Het gebouw wordt opgehangen aan een nieuwe as die aantakt op de kruising van de 2 bestaande hoofdrichtingen vande campus en de verbinding maakt met een nieuwe diensttoegang met laad-en loszone. De as krijgt binnen het gebouw vorm als een binnenstraat met vorstvrij buitenklimaat. De hoofdinkom geeft uit op een voorplein die aansluit op het voormelde kruispunt van assen.

  • het planconcept vertaalt het feit dat iedere afdeling een wereld op zich is met zijnspecificiteiten en sfeer, door ereen afzonderlijk‘paviljoen’van te maken. Praktijklokalen en theorielokalen worden binnen elke afdeling in elkaars nabijheid georganiseerd. De binnenstraat verbindt dezevier units,maar is ook de plaats voorontmoetingen en informele contacten. Het geheel werd geconcipieerd als een uitgestrekte laagbouw met plaatselijk hogere uitstulpingen voor de praktijkateliers.

  • de bouwtechniek en materialisatiestaanin functie van het gebruik en van de budgettaire en technische randvoorwaarden, maar dragen tevens bij aan de architectuur en uitstraling van het gebouw: de onderbouwwerd uitgewerktingeprefabriceerd betonterwijlde bovendaakse delenuitgevoerd zijn in lichte staalbouw.Ontdubbelde vakwerkliggers maken grote overspanningen mogelijk en voorzien de ateliers van zenithaal licht.De tegenstelling tussen onderbouw en bovenbouw komt eveneens tot uiting in de keuze van gevelafwerking: geprefabriceerd beton en geprofileerde metalen sandwichpanelen.

In samenwerking met het landschapsbureau van Benoit Fondu, werd ook de buitenaanleg mee vorm gegeven.