SCHOOL OOSTAKKER

STATUS / built

LIGGING / Oostakker, Gent

PROGRAMMA / lagere school

OPPERVLAKTE / 3.451 m2

DATUM / 2012-2018

OPDRACHTGEVER / Scholen van morgen nv

FOTOGRAFIE / Bogdan Cândea

De opdracht te Gent Oostakker kadert in het inhaalprogramma voor scholenbouw Scholen van Morgen. Bestaande verouderde paviljoenenencontainerklassen ruimenplaats voor een nieuwbouw waarin 260 lagere school kinderen en 140 kleuters zullen les volgen. Het bouwprogramma omvat 7 klassen voor kleuteronderwijs,16 klassen voor lager onderwijs, een refter en een turnzaal.De opzet van het gebouw volgt uit eenverweving van stedenbouwkundige, programmatische en architectonische insteken:

  • de inplanting langs de straat zorgt voor een afsluitbare en overzichtelijke schoolcampus en laat plaats voor toekomstige ontwikkelingen aan de achterkantvan de site. Het gebouw plooit zich op twee plaatsen terugzodat uitbreidingen van het openbaar domein ontstaan. Tegelijk worden door deze opstelling speelplaatsen op het eigen terrein afgebakend. Doorzichten naar het binnengebieden bescheiden bouwhoogten verankeren verder het gebouw in deomgeving.

  • dankzij de dwarse inplanting van de hoofdvolumes,genieten de meeste klassen van een gunstige oost-of westoriëntatie. De hoekligging maakteen tweezijdige gerichtheid van het gebouw mogelijk, waardoor de verkeerslast over tweestraten kan gespreid worden. De kleuterafdeling positioneert zich als gezicht van de school opde hoek. Ook de sportzaal, de refter en de parking zijn zooptimaal mogelijk ingeplant.De ruimten gevormd door de binnencirculatiedragenbij aan het creëren van een aangenaam verblijfsklimaat.

  • de architektoniek van het gebouw wordt getypeerd door deklassieke massiefbouwconstructie, veruitwendigd door massieve gevels in witgekaleide gevelsteen. Plaatselijk worden de gevels verbijzonderdaan de hand vanritmische openingenin wit prefab beton. Fel geel bekledeuitsnijdingen in het volume signaleren de inkommen. De grote uitkraging van één van de klassenvleugels markeert de inkom naar de lagere school, tevens decentrale toegang voor de gehele schoolsite. Deze krachtige geste draagt sterk bij aan de dynamische uitstraling van het geheel.

In samenwerking met het landschapsbureau van Benoit Fondu, werd ook de buitenaanleg mee vorm gegeven.