TRÔNE 135

STATUS / opgeleverd

LIGGING / Elsene, Brussel

PROGRAMMA / residentieel

OPPERVLAKTE / 1.340 m2

DATUM / 2014-2018

OPDRACHTGEVER / Mauriwa

FOTOGRAFIE / Jessy van der Werff

Een bont geheel van leegstaande gebouwen die als kantoor in dienst waren, wordt herbestemd tot wonen. Het geheel bestaat uit 5 gebouwen waarvan er 4 (A-D), met in totaal 13 woonunits, door Planomatic worden opgevolgd. De vernieuwbouw van het vijfde en omvangrijkste deel van het project, gebouw E,werd aan het architectenbureau DDS toegewezen.

Er is bijzondere aandacht besteed aan de integratie van het project in zijn omgeving, gekenmerkt door een dichte bebouwing met aanwezigheid van verschillende schaalgroottes, bouwperiodes en bestemmingen. De combinatie van renovatie, vernieuwbouw en de bouw van een ondergrondse parkeergarage dragen bij aan de complexiteit van de opdracht. Zo is de bouw van het gebouw B voorzien bovenop de ondergrondse parking (buiten onze opdracht).

De binnentuin, zowel bereikbaar vanuit de Waversesteenweg als vanuit de Troonstraat, moet als het centrale element aanzien worden van het project. Ze geeft lucht en licht aan de verschillende onderdelen van het project en komt ook de buren ten goede. Ze omvat een fietsenberging en een toegang tot de ondergrondse parking voor de gebouwen B, C en D. De woningen in gebouw B, een renovatie van voormalige paardenstallen, en C, 2 nieuwbouwwoningen, worden via de tuin ontsloten. Het project wenst aan te tonen dat ook in een dense stad als Brussel het binnengebied bewoond kan worden zonder dat dit hoeft te leiden tot overlast voor de buren.

Langsheen de Waversesteenweg, een handelslint, wordt een nieuwe commerciële ruimte op het gelijkvloers van het gebouw D voorzien. Met betrekking tot het woonprogramma,was de opzet om voldoende diversiteit te bekomen in de types en oppervlakten van de woningen en om elke woning van een kwalitatieve buitenruimte te voorzien. Materialisatie en technieken werden bepaald vanuit rationele en duurzame keuzes. Architecturaal werd uitgegaan van een sobere vormentaal, met occasionele verwijzingen naar aanwezige typologieën en vormelementen. De loggia van gebouw A in de 19de-eeuwse Troonstraat is daar een goed voorbeeld van.