TRÔNE 135

STATUS / opgeleverd

LIGGING / Elsene, Brussel

PROGRAMMA / residentieel

OPPERVLAKTE / 1340 m2

DATUM / 2014-2018

OPDRACHTGEVER / vertrouwelijk

FOTOGRAFIE / Jessy van der Werff

Een bont geheel van leegstaande gebouwen dieals kantoor in dienst waren,wordtherbestemdtotwonen. Het geheel bestaat uit 5 gebouwenwaarvan er 4 (A-D), met in totaal 13 woonunits, door Planomatic worden opgevolgd.De vernieuwbouw van hetvijfde en omvangrijkste deel van het project, gebouw E,werdaanhet architectenbureau DDS toegewezen.

Er isbijzondere aandacht besteed aan de integratie van het project in zijn omgeving, gekenmerkt door een dichte bebouwing met aanwezigheid van verschillende schaalgroottes, bouperiodes en bestemmingen. De combinatie van renovatie, vernieuwbouw en de bouw van een ondergrondse parkeergarage dragen bij aan de complexiteit van de opdracht. Zo is de bouw van het gebouw B voorzien bovenop de ondergrondse parking (buiten onze opdracht).

De binnentuin, zowel bereikbaar vanuit deWaversesteenweg als vanuit de Troonstraat, moet als het centrale element aanzien worden van het project. Zegeeft lucht en licht aan de verschillende onderdelen van het project en komt ook de buren ten goede. Ze omvat een fietsenberging en eentoegang tot de ondergrondse parking voor de gebouwen B, C en D.De woningen in gebouw B, een renovatie van voormaligepaardenstallen, en C, 2nieuwbouwwoningen, worden via de tuin ontsloten. Het project wenst aan te tonen dat ook in een dense stad als Brussel het binnengebied bewoond kan worden zonder dat dit hoeft te leiden tot overlast voor de buren.

Langsheen de Waversesteenweg, een handelslint, wordt een nieuwe commerciële ruimte op het gelijkvloers van het gebouw D voorzien. Met betrekking tot het woonprogramma,was de opzet om voldoende diversiteit te bekomen in de types en oppervlaktenvan de woningen en om elke woning van een kwalitatieve buitenruimte te voorzien. Materialisatie en technieken werden bepaald vanuit rationele en duurzame keuzes. Architecturaal werd uitgegaan van een sobere vormentaal, met occasioneleverwijzingen naar aanwezigetypologieën en vormelementen. De loggia van gebouw A inde 19de-eeuwse Troonstraat is daar een goed voorbeeld van.