SCHOOL MERELBEKE

STATUS / wedstrijdvoorstel

LIGGING / Merelbeke

PROGRAMMA / lagere school

OPPERVLAKTE / 600 m2

DATUM / 2015

OPDRACHTGEVER / Scholengroep Panta Rhei

Het concept voor de uitbreiding van de kleuterschool en lagere school van Merelbeke volgt uit een brede lezing van de opdrachtomschrijving. Het biedt een antwoord op volgende vragen: hoe ga je om met een bouwprogramma van slechts +/- 600 m2 wanneer de gehele schoolsite meer dan 3 hectare omvat? Waar ga je met een nieuwbouw staan wanneer blijkt dat de site drie inkommen heeft, maar tegelijk geen gezicht heeft naar de buurt? Wat doe je met een te behouden hoofdgebouw dat door zijn inplanting en omvang ‘incontournable’ is?

Ons voorstel biedt een oplossing aan de tweedeling van de site en aan de problematische werking die hiervan het gevolg is, door de polyvalente hal op het gelijkvloers van het hoofdgebouw volledig open te werken en er de overdekte speelplaats te situeren. De nieuwbouw wordt aan weerszijden van deze opening ingeplant en haakt zo aan op het hoofdgebouw. De brede doorbreking van het hoofdgebouw zorgt voor doorzichten en voor een grotere porositeit tussen beide delen van de campus. Het is de plek waar de verschillende gebruikers elkaar ontmoeten.

Twee buitenruimten liggen in het verlengde van de overdekte speelplaats en worden begrensd door laagbouwvolumes, die aldus een grote half overdekte patio omsluiten op de kruising van hoofdgebouw en nieuwbouw. De kruisvormige figuur van deze opzet, laat toe om het nieuwbouwprogramma op schaal te brengen van de site en maakt het faseerbaar, bestendigt en optimaliseert de werking van de schoolcampus, gaat in dialoog met het hoofdgebouw, draagt bij aan een beter definitie van de buitenruimten en bestendigt het groene gezicht van de schoolsite.

De bouwvolumes zijn zo compact mogelijk, waarbij circulaties tot een minimum herleid zijn en een polyvalent gebruik toelaten. De constructiemethode is kostenefficiënt, waarbij structuur tevens wordt ingezet om architectuur te maken. Met name worden de luifels rond beide patio’s deels opgehangen aan hoge stalen liggers, die de blik naar de hemel leiden en waarvan het patroon van perforaties voor een levendig lichtspel zorgen. Er is gekozen voor een beperkt materialenpallet, dat een relatie legt met de site en haar gebruikers.