SCHOOL DE STERRENHEMEL

STATUS / openbare aanbesteding

LIGGING / Machelen

PROGRAMMA / lagere school

OPPERVLAKTE / 169m2

DATUM / 2018

OPDRACHTGEVER / Gemeenschapsonderwijs

Het projectvoorziet in extra ruimte voor de kleuterafdelingvan de schoolcampus De Sterrenhemel, passend binnen de capaciteitsuitbreiding van kleuter-en basisonderwijs te Machelen. De nieuwbouw bestaat uit 2 klassen en de nodige ondersteunende ruimten (inkom, berging, sanitair en technische ruimte).

De gekozeninplanting in de lengte,aan de kruising van de Koning Albertlaan met de Toekomststraat, biedtvele voordelen: inzakeinpassing in de omgevingen qua leesbaarheid (er wordt aangesloten op het orthogonaal raster vande bestaandegebouwenen de schoolsitewordt “afgewerkt” met nu ook aan de zuidzijde een volwaardig gezicht), budgettair (door te bouwen naast de af te breken klascontainerwordt tijdelijke huisvesting vermeden), qua werforganisatie (de bestaande kleuterafdeling wordt weinigverstoord), qua werking (de nieuwbouw boordt de kleuterspeelplaats afen staat in een heldere relatie metde bestaande klassencluster met overdekte speelplaats,waardoor een overzichtelijke situatie bekomen wordt die het toezicht vergemakkelijkt) en ten slotte inzake oriëntatie (denieuwbouwklassen zijn noordgericht).

Omdatgeen nieuwe toegang tot de site gewenst is en omhet veiligheidsgevoelte bevorderen, krijgt het paviljoenvorm als een omsluitend gebaar:eerder gesloten aan de zijde van het openbaar domeinen volledig open naar het eigen domein. Een aantal vertikale insnijdingen in de buitenenveloppe verwijstnaar de vestingarchitectuur van hetbestaande complexenlegt de link tussenklassen enpublieke ruimte. De in hoogte verspringende ramen,op maat van zowel kleuters als volwassenen, voegen een speelse toets toe aan het gebouw.De massieve buitenschaal krijgteen plint in bruingrijze gevelsteen en een schil in lichtgrijze ruitvormige kunstleien, zowel een budgettaire als esthetische keuze.

Bijzonder is de vorm van het dak, een hyperbolische paraboloïdedie oploopt naar de uiteinden van het gebouw en als luifel dienst doet boven de iets dieperliggende hoofdinkom. Samen met de kopse gevels die schuin meelopen met de rooilijnen,vergroot het dak het perspectief vanuit beide klassen en levert heteen dynamische ruimtebelevingop.