WILLEBROEK

STATUS / haalbaarheidsstudie

LIGGING / Willebroek

PROGRAMMA / industriebouw

OPPERVLAKTE / 18.548 m2

DATUM / 2016

OPDRACHTGEVER / Artstone

Het project voor Artstone heeft tot doel om het bouwpotentieel te verkennen van een bedrijfsperceel te Willebroek, halfweg tussen Brussel en Antwerpen. Juridische beslommeringen hebben de ontwikkeling van dit perceel tot op heden belemmerd.

De inplanting en de gabarits van het projectvoorstel volgen voor een groot deel uit de stedenbouwkundige randvoorwaarden en uit praktische overwegingen. De regelgeving was ook sterk bepalend voor het programma, dat voor het merendeel bestaat uit lichte productie en showrooms (13.748 m2 verdeeld over 13 bedrijfsunits met dubbele hoogte), aangevuld met kantoren (4.800 m2). De kantoren vinden een plaats in twee balkvormige volumes bovenop de industriƫle onderbouw.

De randvoorwaarde voor de oprichting van een landmark langsheen de A12 en de aanwezigheid op de naastliggende percelen van een saneringsheuvel afkomstig van de bedrijvenzone, waren de aanleiding voor een dubbelzijdige gerichtheid en voor een planmatige opzet met een tweede verhoogd maaiveld. Een brandweg helt langsheen het lagere bouwvolume omhoog en ontsluit het hogergelegen bouwvolume voor gemotoriseerd verkeer. Het project is op die manier een toonbeeld van zuinig ruimtegebruik, weinig voorkomend bij dit type van bestemmingen. Een verdiepte koer langsheen de achterzijde van de half-ondergrondse bedrijfsunits doet dienst als nooduitgang.

Vanuit de wens om een optimale oriƫntatie te geven aan de kantoorschijven, is gekozen voor een noord-zuid gerichtheid van de bouwvolumes. De kantoren genieten met grotendeels beglaasde langsgevels van optimale oost- en west bezonning en van een ideaal uitzicht op het groen aan de overzijde van de A12. Omwille van de haakse positie gaan deze kantoorschijven bijkomend een spannende relatie aan met de A12. Het beperkt en eenvormig materialenpallet is voldoende kwalitatief zodat het zowel kan dienen voor de bedrijfsunits als voor de kantoorschijven daar bovenop. Hierdoor krijgende de gevels van dit gemengd project op coherente wijze vorm.